Tuisblad

Alle regte voorbehou

Kanselasie van Lambertsbaai Kreeffees 2017:


Die reëlings komitee van die Lambertsbaai Kreeffees, wat aangebied sou word van 17 tot 19 Maart 2017, het vanoggend (13 Januarie 2017) die besluit geneem om die fees te kanselleer.

   

Ons wil verskoning aanbied aan alle persone, instansies, kunstenaars en vriende wat nadelig hierdeur geraak word.  

Ons het te goede trou voort gegaan met die Lambertsbaai Kreeffees reelings, totdat ons op 20 Desember deur die media verras en geskok is met SASSI se besluit om die Weskus Kreef op die rooilys te plaas. 

Op geen stadium was daar met ons gekonsulteer nie. 

Met hierdie verwikkeling het die organiseerders toe verskillende opsies oorweeg om tog ‘n manier te vind om n fees aan te bied. Ongelukkig kon daar nie 'n finansieel werkbare manier gevind word nie.

Omdat kreef so 'n integrale deel van Lambertsbaai, Weskus kultuur en cuisine is, was kreef nog altyd die hoof fokus punt van die Kreeffees. 
Onder die omstandigehede is dit geensins haalbaar om die Lambertsbaai Kreeffees 2017 aan te bied nie. 

Wees asb verseker dat hierdie besluit nie ligtelik geneem is nie. 

Vriendelike Weskus Groete,

Lambertsbaai Kreeffees reëlings komitee 


Cancellation of the Lambert’s Bay Kreeffees:


The steering committee of the Lambert’s Bay Kreeffees, that was to be held between 17 to 19 March 2017, decided to cancel the festival this morning (13 January 2017).

We sincerely apologise to all concerned.

The press release in the media on 20 December by SASSI, informing the public at large that the Weskus Kreef was placed on the red list, came as a total surprise and shock to us.

With this new information the steering committee exhausted all possible options to host this years Kreeffees, but to no avail. Financially it was just not viable.

The simple fact is that kreef is integral to the Weskus, Lambert’s Bay lifestyle and cuisine, and has for that reason always been the main attraction at the festival.

Under the circumstances, it is impossible to host the 2017 Lambert’s Bay Kreefees.
  

Please be assured that we did not take this decision lightly.

Sincerely,

Lambert’s Bay Kreeffees committee